Kako zaštiti nameštaj pri selidbi?

Verovatno najveći problem sa kojim se susreću ljudi tokom selidbe se odnosi na način zaštite stvari od različitih oštećenja, do kojih vrlo često dolazi prilikom ovog procesa. Da bi se izbegla mogućnost nastanka ogrebotina na nameštaju ili različitih oštećenja različitih uređaja i drugog pokućstva, neophodno je da zaštita bude izvršena na adekvatan način.

Kako zaštiti nameštaj pri selidbi?

Ako Vi lično niste raspoloženi da oblažete nameštaj specijalnim vrstama folije, najbolje je da taj posao prepustite stručnjacima iz agencije za selidbu koju ste odabrali. Svaka ovakva agencija koja drži do kvaliteta svog poslovanja će poslati svoje radnike na Vašu adresu u dogovorenom terminu, koji će sa sobom poneti specijalnu, takozvanu streč foliju ili onu koja je znana kao puckava i u najkraćem mogućem roku će njima obložiti sav Vaš nameštaj, te ga tako zaštiti od svih mogućih oštećenja do kojih može da dođe tokom selidbe.

Image title


Ukoliko, pak Vi sami želite to da uradite, morate da nabavite najpre dovoljnu količinu obe vrste folije i da polako, uz nečiju pomoć pažljivo obložite sav nameštaj koji želite da preselite sa jednog mesta na drugi. Tom prilikom je posebno važno da obratite pažnju na zaštitu onih isturenih delova nameštaja i nogica. A ako su u pitanju, recimo vitrine na kojima se nalaze i stakleni delovi, uvek je preporuka da naročito pažljivo zaštitite te delove na adekvatan način, jer se neretko događa da baš oni budu oštećeni, uzevši u obzir da su i najosetljiviji.

Kako zaštiti uređaje prilikom selidbe?

Kuhinjski aparati i druge vrste uređaja, takođe zahtevaju poseban vid zaštite. Pa, čak i ako imate sačuvane njihove originalne kutije, preporuka je da i njih zavijete streč folijom. Na taj način ćete ih sačuvati i od mogućeg oštećenja, ali i od vlage, ukoliko se dogodi da pada kiša tokom Vaše selidbe.

Posebnu pažnju morate da obratite i na muzičke uređaje, za koje je sasvim sigurno najbolji vid zaštite, već pomenuta puckava folija.

Kada je u pitanju pakovanje slika, u zavisnosti od toga da li imaju staklenu zaštitu ili ne, zavisiće i da li je bolje da ih zaštite samo streč folijom ili je, pak neophodno da ih dodatno obložite i puckavom folijom.

Selidba kuhinjskih uređaja je naročito osetljiva i zahteva posebnu pažnju prilikom pakovanja, odnosno zaštite. Zato je i najbolje da ovaj posao poverite radnicima specijalizovane agencije za selidbe, jer će oni to učiniti na najbolji mogući način, budući da imaju sasvim dovoljno iskustva u pakovanju i selidbi ovakvih aparata. To se posebno odnosi na selidbu frižidera i šporeta.

Ne zaboravite i da Vaš računar i televizor, odnosno DVD uređaj, takođe zaštitite puckavom folijom. Mada se najčešće preporučuje da se najpre takvi uređaji zaštite streč folijom, a tek nakon toga oblože i puckavom folijom. Naravno, idealno bi bilo da ih prvo stavite u originalnu kutiju, stim da ih prethodno u svakom slučaju obložite i puckavom folijom. Nakon toga je dobro da i kutiju obložite dodatno streč folijom, kako biste bili sigurni da i u slučaju da kutija padne, to neće dovesti do nekog ozbiljnijeg oštećenja pomenutih uređaja.

Budući da je reč o vrlo važnom segmentu svake selidbe, najbolje bi bilo da angažujete profesionalne radnike pri agenciji za selidbe čije ćete usluge koristiti, jer je to najbolji mogući način zaštite i Vašeg nameštaja i Vaših uređaja.